நூல்கள்

விஷ்ணுபுரம் விருது பெற்ற படைப்பாளிகள் குறித்து  எழுத்தாளர்ஜெயமோகன் எழுதிய ஆய்வு நூல்கள்

கடைத்தெருவின் கலைஞன்

விஷ்ணுபுரம் விருது விழா - 2010 இல் வெளியிடப்பட்டது
விஷ்ணுபுரம் விருது விழா – 2010 இல்  இயக்குனர் மணிரத்னம் அவர்களால் வெளியிடப்பட்டது

பூக்கும் கருவேலம்

பூக்கும் கருவேலம்
விஷ்ணுபுரம் விருது விழா-2011 இல் எழுத்தாளர் எஸ்.ராமக்கிருஷ்ணன் அவர்களால் வெளியிடப்பட்டது.

ஒளியாலானது

oliyalanathu
விஷ்ணுபுரம் விருது விழா-2012 இல் மலையாள எழுத்தாளர் கல்பற்றா நாராயணன் அவர்களால் வெளியிடப்பட்டது.

கவிஞர் தேவதேவன் இணையதளம்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: