விஷ்ணுபுரம் விருது விழா – 2010 அழைப்பிதழ்

ஜெயமோகன் பதிவு : http://www.jeyamohan.in/?p=9302

5 thoughts on “விஷ்ணுபுரம் விருது விழா – 2010 அழைப்பிதழ்

  1. விருதுகள் படைப்பாளியை ஊக்கப்படுத்தும்,. அரசியல் நுழையா விருதுகளே அதற்கு மிகவும் பொருத்தமானவை.

    உங்களுடைய சேவையில் இன்னும் படைப்பாளிகள் சிறக்கட்டும்.

  2. விருதுகள் தருவது ஆரோக்கியமான சூழல், விஷ்ணுபுரம் என்ற உங்கள் படைப்பின் பெயரில் தருவதற்கான பின்புலம் என்னவோ?

  3. இளநங்கை ,

    நாங்கள் ஜெயமோகன் வாசகர்களாக இணைந்தோம் , விஷ்ணுபுரம் இலக்கிய வட்டம் அமைக்கப்பட்டது, விருது ஏற்படுத்த நினைத்தபோது அதே பெயரில் வழங்குகிறோம்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: