விஷ்ணுபுரம் விருது 2013 – விழா அழைப்பிதழ்

விஷ்ணுபுரம் இலக்கிய வட்டம் அனைவரையும் அன்போடு அழைக்கிறது
விஷ்ணுபுரம் இலக்கிய வட்டம் அனைவரையும் அன்போடு அழைக்கிறது