தெளிவத்தை ஜோசப் படைப்புகள் – விமர்சனங்கள்

’மீன்கள்’ சிறுகதை – தெளிவத்தை ஜோசப் என்னுடைய நவீனத்தமிழிலக்கிய அறிமுகம் நூலில் சிறந்த நூறு தமிழ்ச் சிறுகதைகள் , விமர்சகனின் சிபாரிசு என்ற பட்டியலில் நான் சேர்த்திருந்த கதை இது. மீன்கள் மலையகத்தொழிலாளர் வாழ்க்கையின் ஒரு எரியும்துளி. அவர்கள் வாழ்க்கையின் தலையாய பிரச்சினையை பிரச்சார நெடியில்லாமல் சித்தரிக்கிறது – ஜெயமோகன் உயிரின் போராட்டம் (தெளிவத்தை ஜோசப்பின் ‘மீன்கள் ‘ – எனக்குப் பிடித்த கதைகள் 70) – பாவண்ணன் ’மனிதர்கள் நல்லவர்கள்’ – சிறுகதை ‘மழலை’ –Continue reading “தெளிவத்தை ஜோசப் படைப்புகள் – விமர்சனங்கள்”