தெளிவத்தை ஜோசப் படைப்புகள் – விமர்சனங்கள்

’மீன்கள்’ சிறுகதை – தெளிவத்தை ஜோசப்

என்னுடைய நவீனத்தமிழிலக்கிய அறிமுகம் நூலில் சிறந்த நூறு தமிழ்ச் சிறுகதைகள் , விமர்சகனின் சிபாரிசு என்ற பட்டியலில் நான் சேர்த்திருந்த கதை இது. மீன்கள் மலையகத்தொழிலாளர் வாழ்க்கையின் ஒரு எரியும்துளி. அவர்கள் வாழ்க்கையின் தலையாய பிரச்சினையை பிரச்சார நெடியில்லாமல் சித்தரிக்கிறது – ஜெயமோகன்

உயிரின் போராட்டம் (தெளிவத்தை ஜோசப்பின் ‘மீன்கள் ‘ – எனக்குப் பிடித்த கதைகள் 70) – பாவண்ணன்

’மனிதர்கள் நல்லவர்கள்’ – சிறுகதை

‘மழலை’ – சிறுகதை

அம்மா – சிறுகதை

’கத்தியின்றி ரத்தமின்றி’- சிறுகதை

உயிர் – சிறுகதை

‘பயணம்’ – சிறுகதை

’இருப்பியல்’ – சிறுகதை

குடைநிழல் – நாவல் – (எழுத்து பிரசுரம்) மறுவெளியிடாக வரவுள்ளது.

வாழ்வின் யதார்த்தம் சித்திரித்த தெளிவத்தை ஜோசப்- நோயல் நடேசன்

வாழ்நாள் சாதனையாளர் தெளிவத்தை ஜோசப்

தெளிவத்தை ஜோசப் கெளரவிப்பு

 மனம்வெளுக்க காத்திருத்தல் – சுனீல் கிருஷ்ணன்

தெளிவத்தை ஜோசப்பின் ‘மனிதர்கள் நல்லவர்கள்’ -முருகபூபதி