ஜோ டி குரூஸுக்கு சாகித்ய அக்காதமி விருது 2013

இந்த வருட சாகித்ய அகாதமி விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ள ”ஜோ டி குரூஸூக்கு” விஷ்ணுபுரம் இலக்கியவட்டம் வாழ்த்துக்களைத்தெரிவித்துக் கொள்கிறது.

https://vishnupuram.files.wordpress.com/2013/12/23bd9-joe2bde2bcruz.jpg

ஜோ டி குரூஸ் விக்கி பக்கம்

சாகித்திய அகாதமி விருது 2013 பட்டியல்

ஜோ டி குரூஸுக்கு சாகித்ய அக்காதமி – ஜெயமோகன்

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s